Algemene voorwaarden


- Het gebruiksrecht van onze producten is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Midiroom niet overdraagbaar
- Het is toegestaan om tempo's, toonhoogtes en eventueel instrumenten te veranderen voor eigen gebruik.
- Er zit geen garantie op de producten. Als er technische problemen zijn dan kunt u deze via email bij ons melden binnen 24 uur na aankoop. Wij proberen e.e.a. dan z.s.m.op te lossen. Over ingespeelde partijen / uitvoeringen valt niet te discussiëren.
- Op het moment van aankopen neemt u afstand van uw bedenktijd.
- Wij geven geen geld terug en het ruilen van een product is niet mogelijk. Zorg er dan ook voor dat u precies weet welke extensie u nodig heeft!
- Eigen gebruik wil zeggen dat u onze producten thuis en voor uw optreden mag gebruiken!
Alle andere 
mogelijkheden zijn uitgesloten.
- Voor de juiste afdrachten van rechten / plichten aan derden bent u als licentiehouder zelf aansprakelijk. Dit geldt
ook wanneer er schriftelijk toestemming is verkregen voor het dupliceren van onze data / orkestbanden.

- U koopt alleen een licentie om onze producten te gebruiken te gebruiken voor live optredens en/of thuis gebruik.
Voor iedere andere vorm zal toestemming gevraagd moeten woorden aan Midiroom / Midifile.
- Bent u onze producten kwijt dan kunt u voor gebruik van dit nummer alleen een nieuwe licentie aanvragen d.m.v.opnieuw te kopen.
- Worden onze producten gecopieerd tijdens uw optreden dan bent u aansprakelijk voor nalatigheid. Hier is geen discussie over  mogelijk!
- Worden onze producten gestolen dan kunt u d.m.v. een politierapport dit melden bij Midiroom / Midifile. Hierna zal Midiroom / Midifile u een nieuw account geven met andere codering in uw bestanden en zal u vrijstelling krijgen van evt. producten. Kunnen wij aantonen dat deze producten eerder verspreid waren dan de datum  van het politierapport, zullen wij u alsnog aansprakelijk stellen voor het verspreiden / dupliceren enz hiervan.
- Onze producten zijn beschermd door wereldwijde copyrights (het intellectuele eigendomsrecht). Met name het kopiëren, verhuren, verkopen, ruilen, schenken of anderzijds distribueren / aanbieden van onze producten zijn ten strengste verboden.
- De rechtmatige koper mag één persoonlijke veiligheidskopie maken. Elke overtreding van het copyright zal voor de rechter moeten worden verantwoord. Ook voor het gebruik van onze producten als presentatie- en / of demo's, in welke vorm dan ook, (b.v. op uw internetsite) is vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig. Daarnaast is het in beginsel ten strengste verboden om onze producten (geheel,gedeeltelijk of in welke aangepaste
vorm dan ook) te gebruiken voor commercials, karaoke, CD en / of DVD producties, orkestbanden, ringtones of andere doeleinden.
- Bij misbruik van onze producten zullen wij maatregelen nemen.
- Boetes kunnen oplopen tot een bedrag van 5000,00 euro per titel!
- Midiroom / Midifile is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersaccounts en wachtwoorden door derden.Onder voorbehoud van typefouten.